🏠 Apartments for sale 1-i Karmeliuka provulok Bogunskii raion Zhytomyr Zhytomyr Oblast Ukraine