Apartments for sale Arkhitektora Horodetskogo Street Shevchenkivskyi district Kyiv Ukraine|kvadom.com