41 items found in Kyjevo-Svyatoshyns'kyi district
Ukraine, Vyshneve
apartment

Apartment for sale Vulytsia sviatoshynska 31

Ul. European, 31a, Cherry, Kiev Region, Ukraine vi…

 • 1/17 fl.
 • 84.0/44.0/12.0
 • 2 rm.
Ukraine, Chaiky
apartment

Apartment for sale Kotsiubynskoho street 1

Kyiv-Svyatoshinsky District, The Kiev Region, Ukra…

 • 8/10 fl.
 • 74.0/43.0/13.0
 • 2 rm.
Ukraine, Sviatopetrivske
apartment

Apartment for sale Hrushevskogo street

Svyatopetrovske Village, Kyiv-Svyatoshinsky Distri…

 • 5/9 fl.
 • 45.0/19.0/21.0
 • 1 rm.
Ukraine, Bilohorodka
apartment

Apartment for sale Р04

Kyiv Region, Ukraine - Kyiv-Svyatoshinsky District…

 • 1/4 fl.
 • 77.0/51.0/10.0
 • 3 rm.
Ukraine, Tarasivka
apartment

Apartment for sale Shevchenka street 93

Kyiv-Svyatoshinsky Rn. From. Tarasovka St. T. Shev…

 • 3/3 fl.
 • 41.0/19.0/8.0
 • 1 rm.
Ukraine, Tarasivka
apartment

Apartment for sale Vulytsya shkilʹna 6а

Ukraine, Kiev Region, Kyiv-Svyatoshinsky District,…

 • 1/3 fl.
 • 33.0/17.0/7.0
 • 1 rm.
Ukraine, Tarasivka
apartment

Apartment for sale Vulytsya shkilʹna 6

Ukraine, Kiev - Svyatoshinsky Rn, With. Tarasovka …

 • 5/10 fl.
 • 39.0/17.0/12.0
 • 1 rm.
Ukraine, Tarasivka
apartment

Apartment for sale Vulytsya shkilʹna 6

Ukraine, Kiev - Svyatoshinsky Rn, With. Tarasovka …

 • 5/10 fl.
 • 35.0/16.0/10.0
 • 1 rm.
Ukraine, Tarasivka
apartment

Apartment for sale Vulytsya shkilʹna 6

Ukraine, P. Tarasovka Str. Lane Ostrovsky, 7 luxur…

 • 5/10 fl.
 • 59.0/29.0/16.0
 • 2 rm.
Ukraine, Tarasivka
apartment

Apartment for sale Vulytsya shkilʹna 6

Ukraine, P. Tarasovka Str. Lane Ostrovsky, 7 large…

 • 4/10 fl.
 • 44.0/22.0/11.0
 • 1 rm.
Ukraine, Tarasivka
apartment

Apartment for sale Vulytsya shkilʹna 6

Ukraine, P. Tarasovka, Ostrovsky Lane, 7 the Last …

 • 5/10 fl.
 • 40.0/17.0/10.0
 • 1 rm.
Ukraine, Tarasivka
apartment

Apartment for sale Vulytsya shkilʹna 6

Ukraine, P. Tarasovka, Ostrovsky Lane, 7 comfortab…

 • 4/10 fl.
 • 59.0/29.0/16.0
 • 2 rm.
12 of 29