Houses for sale Ukraine Kharkiv Novobavarskyi district|kvadom.com

Houses for sale Kharkiv Novobavarskyi district (20)

house

House for sale Oleninska street 48

Kharkov, Kharkiv Region, Ukraine Ул. Eleninskaya s…

 • 1 fl.
 • 57.0/33.0/8.0
 • 3 rm.
house

House for sale Antokol's'koho street 21

Ukraine, Kharkov, Bavaria we Offer For Sale In Con…

 • 3 fl.
 • 690.0
 • 5 rm.
house

House for sale Poltavskyi shliakh street 153

Ukraine, Kharkov Region, Cold Mountain cold Mounta…

 • 4 fl.
 • 686.0/200.0/25.0
 • 4 rm.
house

House for sale Sonyashnykovyi lane 11

Sonyašnikova Vulica, Kharkiv, Kharkiv Region, Ukra…

 • 1 fl.
 • 70.0/45.0/11.0
 • 3 rm.
house
house

House for sale Lysenka street 38

Вулиця Лисенка, Харків, Харківська Область, Ukrain…

 • 2 fl.
 • 270.0/130.0/15.0
 • 5 rm.
house

House for sale Borodivs'kyi entrance 10

Filippovka, Kharkov, Kharkiv Region, Ukraine, 6100…

 • 2 fl.
 • 187.0/80.0/15.0
 • 4 rm.
house

House for sale Onyshchenkivs'kyi lane 5

Онищенківський Провулок, 5, Харків, Харківська Обл…

 • 1 fl.
 • 60.0/25.0/10.0
 • 3 rm.
house

House for sale 1-y tyraspol's'kyi entrance 38

1st Tiraspolsky In 'їд, Харків, Харківська Область…

 • 3 fl.
 • 210.0/76.0/15.0
 • 4 rm.
house

House for sale Moskovs'ka street 2

Московська Вулиця, 2, Харків, Харківська Область, …

 • 2 fl.
 • 330.0
 • 6 rm.
house

House for sale Bavars'kyi lane 14

Баварський Провулок, Харків, Харківська Область, U…

 • 2 fl.
 • 96.0/64.0/12.0
 • 4 rm.
house

House for sale 3-y tyraspol's'kyi entrance 6

3 Rd Tiraspolsky In 'їзд, 6- 8, Харків, Харківська…

 • 1 fl.
 • 60.0
 • 2 rm.
8 of 8