Land plots for sale Ukraine Vysokyi|kvadom.com

Land plots for sale Vysokyi (21)

land plot

Land plot for sale Sverdlova street

Ukraine, Kharkov Region, Kharkov District, Urban V…

 • 10.0
land plot

Land plot for sale Vulytsya mayakovsʹkoho

New High, Village High, Kharkov District, Ukraine …

 • 97.0
land plot

Land plot for sale Vulytsya lunacharsʹkoho

Vulitcia Lunacharsky, Visokiy, Kharkiv Region, Ukr…

 • 15.0
land plot

Land plot for sale Volodarskoho street

Ukraine, Kharkiv Region, Kharkov District, Urban V…

 • 75.0
land plot

Land plot for sale Provulok novoukrayinsʹkyy

Ukraine, Kharkiv Region, Kharkiv Region, Urban-Typ…

 • 7.0
land plot

Land plot for sale Vysokyi

Ukraine, Kharkov Region, Kharkov District, Urban V…

 • 25.0
land plot

Land plot for sale Vysokyi

Ukraine, Kharkov Region, Kharkov District, Urban V…

 • 18.0
land plot

Land plot for sale Prudova street

Ukraine, Kharkov Region, Kharkov District, Urban S…

 • 12.0
land plot

Land plot for sale Vulytsya kotovsʹkoho

Ukraine, Kharkiv Region, Kharkov District, Urban S…

 • 7.0
land plot

Land plot for sale Vysokyi

Ukraine, Kharkiv Region, Kharkiv Region, Pivdennoe…

 • 10.0
land plot

Land plot for sale Vulytsya mayakovsʹkoho

Ukraine, Kharkiv Region, Kharkov District, Urban-T…

 • 11.0
land plot

Land plot for sale Vulytsya krasina

Ukraine, Kharkiv Region, Kharkov District, Urban V…

 • 6.0
9 of 9