1 d. ago
apartment
Apartment for sale With area 474 ft² Prymors'kyi rayon Odesa Odesa oblast Ukraine

Apartment for sale With area 474 ft² Prymors'kyi rayon Odesa Odesa oblast Ukraine

1 d. ago
apartment
Apartment for sale With area 301 ft² Kostandi street Kyivs'kyi rayon Odesa Odesa oblast Ukraine

Apartment for sale With area 301 ft² Kostandi street Kyivs'kyi rayon Odesa Odesa oblast Ukraine

1 d. ago
house
2 floors house for sale With area 2260 ft² With land plot 4306 ft² Kompozytora hlinky lane Kompozytora hlinky street Kyivs'kyi rayon Odesa Odesa oblast Ukraine

2 floors house for sale With area 2260 ft² With land plot 4306 ft² Kompozytora hlinky lane Kompozytora hlinky street Kyivs'kyi rayon Odesa Odesa oblast Ukraine

1 d. ago
apartment
2 rooms apartment for sale With area 710 ft² Kyivs'kyi rayon Odesa Odesa oblast Ukraine

2 rooms apartment for sale With area 710 ft² Kyivs'kyi rayon Odesa Odesa oblast Ukraine

1 d. ago
apartment
2 rooms apartment for sale With premium repair 10-ho kvitnia street Manezhnyi lane Prymors'kyi rayon Odesa Odesa oblast Ukraine

2 rooms apartment for sale With premium repair 10-ho kvitnia street Manezhnyi lane Prymors'kyi rayon Odesa Odesa oblast Ukraine

1 d. ago
apartment
2 rooms apartment for sale With area 1066 ft² Prymors'kyi rayon Odesa Odesa oblast Ukraine

2 rooms apartment for sale With area 1066 ft² Prymors'kyi rayon Odesa Odesa oblast Ukraine